Jennifer, UW - University of Washington, Seattle, WA
       
     
IMG_0071.jpg
       
     
IMG_9992.jpg
       
     
IMG_0045.jpg
       
     
IMG_0002.jpg
       
     
IMG_0105.jpg
       
     
IMG_0156.jpg
       
     
IMG_0148.jpg
       
     
IMG_0171.jpg
       
     
 Nicole, NU - Kirkland, WA
       
     
IMG_1251.jpg
       
     
IMG_1174.jpg
       
     
IMG_1262.jpg
       
     
IMG_1077.jpg
       
     
IMG_1068.jpg
       
     
IMG_1089.jpg
       
     
IMG_1303.jpg
       
     
IMG_1310.jpg
       
     
 Alyssa, NU - Seattle, WA
       
     
IMG_6966.jpg
       
     
IMG_6967.jpg
       
     
IMG_7043.jpg
       
     
IMG_7060.jpg
       
     
IMG_7020.jpg
       
     
 Alissandro - University of Washington, Seattle, WA
       
     
IMG_2614.jpg
       
     
IMG_2634.jpg
       
     
IMG_2570.jpg
       
     
IMG_2548.jpg
       
     
IMG_2682.jpg
       
     
 Elizabeth, UW - University of Washington, Seattle, WA
       
     
IMG_9624.jpg
       
     
IMG_9568.jpg
       
     
IMG_9694.jpg
       
     
IMG_9758.jpg
       
     
IMG_9735.jpg
       
     
IMG_9724.jpg
       
     
IMG_9868.jpg
       
     
IMG_9843.jpg
       
     
IMG_9783.jpg
       
     
IMG_9998.jpg
       
     
IMG_9918.jpg
       
     
IMG_9945.jpg
       
     
IMG_0010.jpg
       
     
IMG_0020.jpg
       
     
IMG_0039.jpg
       
     
IMG_0089.jpg
       
     
IMG_0046.jpg
       
     
IMG_0128.jpg
       
     
IMG_0114.jpg
       
     
 Anna, SU - Seattle University, Seattle, WA
       
     
IMG_1815.jpg
       
     
IMG_1827.jpg
       
     
IMG_1838.jpg
       
     
IMG_1947.jpg
       
     
IMG_1973.jpg
       
     
 Jennifer, UW - University of Washington, Seattle, WA
       
     

Jennifer, UW - University of Washington, Seattle, WA

IMG_0071.jpg
       
     
IMG_9992.jpg
       
     
IMG_0045.jpg
       
     
IMG_0002.jpg
       
     
IMG_0105.jpg
       
     
IMG_0156.jpg
       
     
IMG_0148.jpg
       
     
IMG_0171.jpg
       
     
 Nicole, NU - Kirkland, WA
       
     

Nicole, NU - Kirkland, WA

IMG_1251.jpg
       
     
IMG_1174.jpg
       
     
IMG_1262.jpg
       
     
IMG_1077.jpg
       
     
IMG_1068.jpg
       
     
IMG_1089.jpg
       
     
IMG_1303.jpg
       
     
IMG_1310.jpg
       
     
 Alyssa, NU - Seattle, WA
       
     

Alyssa, NU - Seattle, WA

IMG_6966.jpg
       
     
IMG_6967.jpg
       
     
IMG_7043.jpg
       
     
IMG_7060.jpg
       
     
IMG_7020.jpg
       
     
 Alissandro - University of Washington, Seattle, WA
       
     

Alissandro - University of Washington, Seattle, WA

IMG_2614.jpg
       
     
IMG_2634.jpg
       
     
IMG_2570.jpg
       
     
IMG_2548.jpg
       
     
IMG_2682.jpg
       
     
 Elizabeth, UW - University of Washington, Seattle, WA
       
     

Elizabeth, UW - University of Washington, Seattle, WA

IMG_9624.jpg
       
     
IMG_9568.jpg
       
     
IMG_9694.jpg
       
     
IMG_9758.jpg
       
     
IMG_9735.jpg
       
     
IMG_9724.jpg
       
     
IMG_9868.jpg
       
     
IMG_9843.jpg
       
     
IMG_9783.jpg
       
     
IMG_9998.jpg
       
     
IMG_9918.jpg
       
     
IMG_9945.jpg
       
     
IMG_0010.jpg
       
     
IMG_0020.jpg
       
     
IMG_0039.jpg
       
     
IMG_0089.jpg
       
     
IMG_0046.jpg
       
     
IMG_0128.jpg
       
     
IMG_0114.jpg
       
     
 Anna, SU - Seattle University, Seattle, WA
       
     

Anna, SU - Seattle University, Seattle, WA

IMG_1815.jpg
       
     
IMG_1827.jpg
       
     
IMG_1838.jpg
       
     
IMG_1947.jpg
       
     
IMG_1973.jpg